Гурткова робота.


Гурток з англійської мови

 «Smile.»

        Мета гуртка «Smile -  розвиток інтелектуальної, вольової, емоційної, моральної та соціальної сфер вихованців гуртка в процесі оволодіння основами іншомовного спілкування.

Згідно з поставленою метою основні завдання роботи полягають у формуванні таких компетентностей вихованців гуртка:    

   пізнавальної: розширення світогляду; ознайомлення з елементами соціокультури англомовних країн; оволодіння елементарними знаннями у сфері англійської мови і мовлення;

   практичної: оволодіння уміннями та навичками спілкування англійською мовою в межах комунікативного мінімуму, пов’язаного зі світом дитинства;

   творчої: розвиток ініціативи, творчої уяви, фантазії в процесі комунікативно-творчої діяльності в гуртку;

   соціальної: розвиток позитивних рис характеру; формування культури спілкування, позитивного ставлення до довкілля.

Змістом роботи гуртка передбачено збагачення лексичного словника дитини за чотирма сферами життєдіяльності («Природа», «Культура», «Люди» і «Я Сам»), що забезпечує формування цілісної картини світу як важливого чинника становлення світогляду, культури спілкування; розуміння важливості оволодіння іноземною мовою як засобу спілкування; виховання активності, працьовитості, доброзичливості, толерантності, формування елементарної еколого-валеологічної культури – виховання культури поведінки, відповідальності за свої вчинки у природі; формування здатності та вмінь піклуватися про природні об’єкти та своє здоров’я.Немає коментарів:

Дописати коментар